Què subscrivim ?

Som dones que optem per treballar acompanyant altres dones en totes les fases de la maternitat (embaràs, part i postpart), mogudes per la convicció que tota mare pot viure aquesta etapa amb respecte, suport i contenció amorosa; creiem que les xarxes femenines entorn de fets vitals com la maternitat són necessàries i protegeixen les nostres vivències.
Desitgem aportar el nostre esforç per tal que la gestació, el part i el postpart puguin ser viscuts amb consciència, amb confiança i amb alegria.

La Associació de Doules de Catalunya és un espai de presència de doules de Catalunya i altres comunitats de l’Estat Espanyol que comparteixen uns objectius comuns i volen difondre conjuntament la seva feina.
En tots els casos, cada doula és l’única responsable de la seva professionalitat i és qui s’avala i respon per si mateixa.

Què subscrivim

Les doules de la Associació de Doules de Catalunya, tenim en comú una formació bàsica sobre embaràs, part fisiològic, recuperació física de la mare, lactància i acompanyament psicoemocional de la dona puèrpera.

Les doules pertanyents a Doules Barcelona ens regim pels codi etic que es pot consultar en aquest mateixa pàgina.

Entenem que tota dona té el dret d’informar-se sobre el procés d’embaràs, part i puerperi i el dret de ser respectada en les seves opcions personals. Reconeixem un gran respecte cap a la dona que dóna a llum i el seu nadó.
Ens posicionem al costat de la llibertat de la dona per decidir sobre tots els aspectes de la seva vida sexual i reproductiva.

Associació de Doules de Catalunya

Las doulas registradas endoulascat.org  tenemos en común una formación básica sobre embarazo, parto fisiológico, recuperación física de la madre, cuidados posnatales y acompañamiento psicoemocional de la mujer puérpera.