Què és una doula?

Per què les doules?

Al llarg de la història, les dones hem parit i criat els fills enmig de comunitats que recolzaven i ensenyaven a les noves mares a fer-ho. Sempre estaven disponibles altres dones (una altra mare, àvia o amiga) que oferien el seu suport. Eren dones properes, que després del part s’ocupaven de protegir la mare i de cobrir les seves necessitats per tal que pogués recuperar-se i dedicar-se exclusivament al seu fill.

Les característiques de la vida actual fan que les famílies extenses hagin deixat de conviure i s’hagin dispersat en nuclis cada vegada més reduïts i, en conseqüència, les dones hem perdut l’entorn femení facilitador del part i la criança. El naixement s’ha traslladat al territori de la medicina i la tecnologia. Les famílies i comunitats han deixat de fer la funció de suport emocional.

Què és avui una doula?

La doula apareix com una forma actualitzada d’aquesta figura femenina que facilita, amb la seva presència amorosa, i acompanyament durant els inicis de la maternitat.

La doula és una dona que acompanya una altra dona durant l’embaràs, el part i el puerperi (o en alguna d’aquestes etapes), ocupant-se del seu benestar general i de les seves necessitats,especialment de les emocionals. Això pot abastar també la seva parella i els altres membres de la família, si s’escau.

La doula no és personal sanitari i per tant no fa cap funció sanitària de cap mena (l’acompanyament durant el part MAI substitueix el de la llevadora i/o ginecòleg).

Les doules poden acompanyar tant en hospitals, com en Cases de Naixements i en domicilis (sempre amb la presència de la llevadora i/o ginecòleg). S’ha demostrat científicament que el suport emocional continuat i la confiança brindada durant tot el procés, milloren i faciliten totes les fases del part i del postpart immediat. S’ha provat que les dones acompanyades per doules tendeixen a tenir una millor vivència dels seus parts i compten amb un major grau de confiança i seguretat, que reverteix en un bon vincle mare-fill.

Associació de Doules de Catalunya

Les doules de la Associació de Doules de Catalunya, tenim en comú una formació bàsica sobre embaràs, part fisiològic, recuperació física de la mare, lactància i acompanyament psicoemocional de la dona puèrpera.